Kontakta oss

Kontaktpersoner för Världens Barn i Öckerö kommun:

Klas Utbult (Öckerö Öarnas Rödakors krets)
Huvudansvarig
info@varldensbarnockero.se
Telefon 0705-671390

PO Klint (Erikshjälpen)
perolof.klint@gmail.com
0709-3227350

Lennart Alderblad
lennart.alderblad@gmail.com
0705-798633

Hemsidan drivs och sponsras av CTL_URL_grey
thomas@crona.eu
Thomas Crona 0733-856400