Om Världens Barn

Riksinsamlingen Världens Barn genomförs av Radiohjälpen i samarbete med hela Världens Barn-familjen:
AfrikagruppernaBarnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IOGT-NTO-rörelsenLäkarmissionen, PMU,Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkan,Svenska Röda Korset, WaterAid och We Effect.

bkg-bw-logo-c

Tillsammans gör vi en unik kraftsamling med närmare 45 000 frivilliga samtidigt som Sveriges Television och Sveriges Radio i många program uppmärksammar kampanjen. Världens Barn blir därmed en folkrörelse i sig, en förenande nationell solidaritetsaktivitet.

Världens Barn utgör idag stommen i ett av Radiohjälpens tre huvudområden:
Varaktiga internationella humanitära insatser i program/projektform med ett starkt barnfokus.
De båda andra områdena definieras som:
– snabb respons med insamlingskampanj i radio och TV vid internationella katastrofer
– insatser för funktionshindrade inom Sverige främst genom Kronprinsessan Victorias fond som arbetar för barn och unga.

Årets mest intensiva period är sista helgen i september till och med  första i oktober.

www.varldensbarn.se