Presentation resultat i SVT

I år presenteras insamlingsresultatet först den 13/10 i SVT1.
Samtidigt sammanställer vi de lokala resultaten på respektive ö.