Ten Island Race + Världens Barn

De som står bakom Ten Island arrangemangen, den ideella föreningen Virgin Bay Multisport, vill premiera organisationer som kämpar för ett högre syfte. Detta är något som de gjort i samtliga upplagor av Ten Island Race i olika utsträckning beroende på vilka möjligheter de haft de olika åren. 2013 stöttade de Missing People, 2014 Ung Cancer och 2015 Världens Barn. 2015 så skänkte de 30 000 kronor till Världens Barn under dagen som tävlingen gick!

2016 så kommer de att fortsätt att samarbeta med Världens Barn för att utöka det mervärde som kan ges till Världens Barn genom att vara en långsiktig bidragsgivare.

Mer info om Ten Island Race hittar ni här.
I år går tävlingen av stapeln lördagen den 20 augusti.

IMG_0344